Cariera universitara

Doctor în muzică la 29 de ani (teză apreciată Summa cum laude), conferenţiar universitar, Oana Lianu deţine un parcurs academic impresionant. Cărţile şi publicaţiile Oanei Lianu dedicate naiului şi nu numai constituie unul din cele mai valoroase materiale din literatura muzicală de specialitate la nivel mondial. Oana Lianu face parte din categoria restrânsă a artiştilor care îmbină în mod excepţional cariera universitară cu cea artistică. Studenţii modulului de Folclor al Facultăţiide Arte din Oradea pregătiţi de cadrul universitar Oana Lianu obţin numeroase premii la festivalurile judeţene şi naţionale de muzică populară, ducând mai departe zestrea culturală deosebită a românilor.

 

 • EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Profesor de muzică, Cadru didactic în învăţământul universitar, muzician, muzicolog, dirijor, corist, publicist, realizator de emisiuni TV

 

 • ACTIVITATE DIDACTICĂ

-DISCIPLINE PREDATE

- Folclor muzical, Ansamblu folcloric, Jazz-Muzică uşoară, Teoria instrumentelor, Organologie, Sisteme de educaţie muzicală, Noţiuni de cercetare şi tehnoredactare ştiinţifică

 

 • FUNCŢIA ŞI POSTUL

- 2008- 2017 – Şef de lucrări, Conferenţiar universitar Doctor, titular

-2009-2010 – Şeful catedrei de Pedagogie muzicală şi Artele spectacolului a Facultăţii de Muzică Oradea

-2008 – Conferenţiar universitar doctor, titular prin concurs, Catedra de Pedagogie muzicală şi Artele spectacolului, Disciplinele Folclor şi Instrumente populare de suflat, Facultatea de Muzică, Universitatea din Oradea, domeniu educaţional, activitate ştiinţifică                                                                                                                                                           

-2006-2008- Lector universitar doctor, titular prin concurs, Catedra de Pedagogie muzicală şi Artele spectacolului, Disciplinele Folclor şi Instrumente populare de suflat  Facultatea de Muzică, Universitatea din Oradea, domeniu educaţional, activitate ştiinţifică                                                                                                   

2002-prezent-Dirijor al Ansamblului folcloric al Facultăţii de Muzică Oradea

-2005 – Doctor în Muzică, teza de doctorat ''Naiul între tradiţie şi modernitate'',  Academia de Muzică ''Gh.Dima'', Cluj-Napoca, Diploma de Doctor; coordonator ştiinţific Prof.Univ.Dr. Valentin Timaru

-2001-2005-Asistent universitar doctorand, titular prin concurs, Catedra de Muzicologie, Academia de Muzică''George Dima'' Cluj-Napoca, domeniu educaţional, activitate ştiinţifică                                                                         

-1999-2001-Preparator Universitar, titular prin concurs, Catedra de Pedagogie muzicală, Disciplina Folclor, Facultatea de Muzică, Universitatea din Oradea, domeniu educaţional, activitate ştiinţifică                                                                            

-1994-1999-Academia de Muzică''Gh. Dima'',  Cluj-Napoca, Specializarea Pedagogie Muzicală, Modul nai

 

 • DISCIPLINELE PRINCIPALE STUDIATE / COMPETENŢE PROFESIONALE DOBÂNDITE

 

- Diploma de licenţă- titlul de Licențiat în profilul Muzică, specializarea Pedagogie muzicală și Profesor de Nai

-Teoria muzicii, Istoria muzicii, Armonie, Contrapunct, Folclor muzical, Aranjamente orchestra populară, Pian general, Dirijat cor general, Armonie, Ansamblu cor, Ansamblu popular, Canto clasic complementar, Pian complementar, Pedagogie generală, Metodica predării muzicii vocale, Metodica predării instrument, Forme și analize muzicale, Teoria instrumentelor și orchestrație, Estetică muzicală, Citire de partituri, Contrapunct şi fugă, Disciplina umanistă opțională : Istoria Artelor, Practica pedagogică, Practica artistică, Practica pedagogică instrument, Psihologie școlară, Limba străină engleză.

- Modul DPPD – Psihologie, Pedagogie, Metodica predării muzicii, Practică Pedagogică

- Modul Instrument popular Nai, discipline Cânt popular, Ansamblu popular, Aranjamente orchestră populară

 

 • CĂRŢI PUBLICATE

-Naiul între tradiţie şi modernitate, Editura Universităţii din Oradea, 2006, ISBN(10) 973-759-062-7; lansarea cărţii a avut loc la Târgul internaţional de Carte şi Muzică, Universitatea Transilvania, Braşov, 2007

-Metodă pentru însuşirea naiului, Editura Universităţii din Oradea, 2006, ISBN(10)973-759-063-5                                                                                                                                                                                                                 -Curs de folclor muzical, volumul I, Editura Universităţii din Oradea, 2008, ISBN 978-973-759-505-8 Volumul I- ISBN 978-973-759-506-5

 • ALTE PUBLICAŢII

- Articolul Music – one of the best ambassadors of Cultural diplomacy, în volumul Bulletin of the Transilvania University of Brașov, Proceedings of The 6th International conference The Science of Music – Excellence in Performance, Editura Transilvania University Press Brasov, 2016, ISSN 2344-200X                                                                                                                                                                                                                                            - Articolul Transcripţii şi prelucrări pentru nai din muzica clasică, în volumul Ziua europeană a muzicii-Botoșani, oraș al muzicii și culturii europene, 2014, ISBN 978-606-547-193-1, în volumul Perspective asupra Fenomenului Muzical – Simpozion cu participare internaţională, editura Universității Emanuel, 2011, ISBN 978-973-7791-69-6, și în revista de cultură Zodii în cumpănă, septembrie, 2008                                 -Articolul Câteva constatări asupra fenomenului artistic contemporan, în Fascicula muzicală 1/2011,  Editura Universităţii din Oradea, 2011, ISSN 1584-1545                                                                                                                                                                                                                             - Articolul Paul Constantinescu-un compozitor unic definit de propriile capodopere, în Fascicula muzicală 2/2010,  Editura Universităţii din Oradea, 2010, ISSN 1584-1545                                                                                                                                                                                                  - Articolul Folclorul, factor educativ determinant în învăţământul românesc, în Fascicula muzicală 1/2010,  Editura Universităţii din Oradea, 2010, ISSN 1584-1545                                                                                                                                                                                                     -Articolul studiu Aspecte ale muzicii populare tradiţionale instrumentale de dans din Ardeal, Ungaria, Slovacia-similitutdini şi interferenţe-, în Dialoguri interculturale, Editura Universităţii din Oradea, 2009, ISBN 978-973-759-738-0 şi în revista de cultură Zodii în cumpănă, martie, 2009                                                                                                                                                                                                                                     -Articolul studiu Instrumentele muzicale ale poporului român. Cavalul. Aspecte generale, în Artă şi Inovaţie, Editura Universităţii Oradea, 2009                                                                                                                                                                                                                                           -Articolul studiu Bela Bartok şi folclorul bihorean, în revista de cultură Zodii în cumpănă,decembrie, 2008                                                                                                                                                                                                                                               -Articolul Transcripţii şi prelucrări pentru nai din muzica clasică, în revista de cultură Zodii în cumpănă, septembrie, 2008 și în volumul Ziua europeană a muzicii-Botoșani, oraș al muzicii și culturii europene, 2014, ISBN 978-606-547-193-1                                                                -Articolul Naiul, instrument muzical popular românesc, în revista de cultură Zodii în cumpănă, martie, 2008                                                                                                                                                                                                                                    -Articolul Concert extraordinar de Ziua Naţională, în ziarul Impact, 2004, XII, 8                                                                                                                                                                                                                                     -Instrumente (muzicale) populare româneşti (I), în revista de cultură Crişana Plus, ianuarie, 2002                                                                                                                                                                                                                                        -Eseul Naiul românesc, în revista de cultură Crişana Plus, decembrie – ianuarie  2000-2001 şi în revista de cultură Zodii în cumpănă, martie, 2008                                                                                                                                                                                                                              -Articolul Denumiri şi tipuri de naiuri folosite în practica muzicală internaţională, în revista de cultură Crişana Plus, 16 decembrie 2001                                                                                                                                                                                                                                                -Eseul Naiul – legendă şi istorie, în revista de cultură Crişana Plus, noiembrie – decembrie, 2001

 

 • SUPORT DE CURS

-Caracteristici modale şi ritmice ale dansului Învârtita rară din judeţul Sălaj – zona Meseş, Material pentru uz intern, Facultatea de Arte, Universitatea din Oradea, 2013

 

 • APARIŢII ÎN CĂRŢI ŞI PUBLICAŢII

Nașca, Mihai Teodor – De la lume adunate, Editura Libris Editorial, Brașov, 2017                                                                                             Pușcaș, Cristina Liana – Bihoreni cu care ne mândrim, Editura Duran's, Oradea, 2015                                                                                      ***Supliment al revistei de cultură Caiete silvane – Școala Populara de Arte și meserii Zalău – 40 de ani!, Editor Daniel Săuca, Tipografia Color Print Zalău                                                                                                                                                                                                              ***Asociația culturală Vis de artist – Ziua europeană a muzicii-Botoșani, oraș al muzicii și culturii europene, Editura Artes, Botoșani, 2014    Lucaciu, Ozana-Maria, - Băbănaş, Marcela – Zalău, cultură şi spiritualitate, Editura Silvania, Zalău, 2013                                                          Parnica, Marcel – Piese Muzicale, Editura CJCPCT Gorj, Târgu Jiu, 2013                                                                                                                  ***Onoare şi demnitate-Şcoala gimnazială Gheorghe Lazăr Zalău, 35 de ani, Coordonator Prof. Claudia Radu, Editura Silvania, Zalău, 2012                                                                                                                                                                                                                                           Mircea Bradu, - Stanik Istvan – Monografia judeţului Bihor, vol.III, Oameni din Bihor, Editura Universităţii din Oradea, 2010                         Blaga Miron, – Degău, Ioan – Cântecul de după cântec, vol.II, Editura Primus, Oradea, 2011                                                                                 Blaga Miron, – Degău, Ioan – Cântecul de după cântec, vol.I, Editura Primus, Oradea, 2010                                                                                          *** Dialoguri interculturale – Studii de muzicologie şi teatrologie, Editura Universităţii din Oradea, 2009                                                  Hodorog, Laurenţiu –  Ansamblul Folcloric Mărţişorul, Editura Studia, 2002, Cluj-Napoca                                                                                 ***Junior Magazin –revista pentru copii, Editura SC Media contact SRL, 2007, Oradea                                                                                ***Revista de cultură Crişana Plus, 2000-2001                                                                                                                                                                      *** Revista de cultură Zodii în cumpănă, 2009, 2010, 2011

 • PARTICIPĂRI LA SESIUNI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

 

 - Folclorul, factor educativ determinant în învăţământul românesc, Conferința internațională academică Convergențe Europene în lingvistica și literatura română, organizată sub egida MEN, de Institutul limbii române în parteneriat cu Universitatea ELTE din Budapesta

- The Romanian Skylark, Live Art Performances, The 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts – SGEM VIENNA 2017, ISSN 2367-5659, martie 2017

- Musical convergencies – From classical to jazz-café, Live Art Performances, The 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts – SGEM VIENNA 2017, ISSN 2367-5659, martie 2017

- Music – one of the best ambassadors of Cultural diplomacy, Bulletin of theTransilvania University of Braşov - Supplement Series VIII: Performing Arts • Vol. 9 (58), Special Issue No. 2 - 2016: Proceedings of the 6th International Conference “The Science of Music – Excellence in Performance”, November 22-24, 2016, Brasov, Romania, SERIES VIII, ISSN 2344-200X (Print)  ISSN-L 2344-200X (Online), ISSN 2344-2018 (CD-ROM), noiembrie 2016                                                                                                

- Dialog cultural în spectacolul de teatru și muzică Nu-s parale-n buzunare, Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Universitatea Oradea, 2014, DVD- Înregistrare live din spectacol                                                                                                                                                

- Muzica, unul din cei mai buni ambasadori ai diplomaţiei culturale, Conferinţa anuală pe Diplomaţie culturală, ICD Berlin, Decembrie 2013                                                            

- Câteva constatări asupra fenomenului artistic contemporan, Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Universitatea Oradea, 2011                                                                                   

-Transcripţii şi prelucrări din muzica clasică pentru nai, Simpozion cu participare  internaţională de comunicări ştiinţifice, Universitatea Emanuel, martie, 2010                                                     

-Paul Constantinescu-un compozitor unic definit de propriile capodopere Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Universitatea Oradea, 2010                                                                       

- Folclorul, factor educativ determinant în învăţământul românesc, Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Universitatea Oradea, 2009                                                                      

-Bela Bartok şi folclorul bihorean, Sesiunea Internaţională de comunicări ştiinţifice Interculturalitatea în viaţa artistică bihoreană, Oradea, 2006, ISBN (10) 973-759-133-X                                                                                                                                           

-Aspecte ale muzicii populare tradiţionale instrumentale de dans din Ardeal, Ungaria, Slovacia -similitudini şi interferenţe, Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Universitatea Oradea, 2008, ISBN978-973-759-738-0                                                                                

-Instrumente populare româneşti – Naiul, Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Universitatea Oradea, 2004, Editura Universităţii din Oradea, 2004, ISSN 1584-1545                                                                                                                                                            

- Bela Bartok şi folclorul bihorean, Sesiunea Internaţională de comunicări ştiinţifice Interculturalitatea în viaţa artistică bihoreană, Oradea, 2006, ISBN (10) 973-759-133-X; ISBN (13) 978-973- 759- 133-3                                                                                                                                    

-Probleme generale ale muzicii de dans în folclorul românesc din Transilvania, Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Universitatea Oradea, 2003, Editura Universităţii din Oradea, 2003 ISSN 1584-1545                                                                                             

 -Sentimentul “Dor” prezent în doina românească în Sentiments doux-amers dans les musiques du monde, Editura L’Hartamann, Paris, 2001, ISBN 2-7475-6290-5                                                                                                                                   

 • PARTICIPĂRI ÎN COMISII UNIVERSITARE
 •                        
 • Președintele comisiei și coordonator științific

2017, I, 13 - Acordarea Gradului didactic I, Președintele comisiei, Școala Gimnaziala Szacsvay Imre Oradea, candidat Prof. Kiss Tunde Anna                                         

2016, XII, 15 - Acordarea Gradului didactic I, Președintele comisiei, Liceul Tehnologic nr.1 Suplacu de Barcău, candidat Prof. Popoviciu Elena                                     

2016, V, 22 - Acordarea Gradului didactic I, Președintele comisiei, Liceul de Arte Sigismund Toduță Deva, candidat Prof. Almășan Loredana                                                                                          

2016, III, 24 - Acordarea Gradului didactic I, Conducător științific, Liceul de Artă Baia Mare, candidat Prof. Sabo Sorina Ana                                                                              

2016, III, 23 - Acordarea Gradului didactic I, Președintele comisiei, Liceul tehnologic Anghel Saligny Turț, candidat Prof. Stânea Simion                                             

2014, XII, 11-12- Concurs pentru obținerea titlului de Doctor, AMGD Cluj-Napoca, Membru în comisie, candidat Prof. Macarie Moldovan Veronica                                                      

2014, V, 23 - Acordarea Gradului didactic I, Președintele comisiei, CSEIS Oradea, candidat Prof. Matiuț Monica

 2014, V, 22 - Acordarea Gradului didactic I, Conducător științific, Colegiul Naţional  Arany Janos Salonta, candidat Prof. Nagy Judith                                                                       

2014, I, 23 - Acordarea Gradului didactic I, Preşedintele Comisiei, Colegiul Naţional  Mihai Eminescu Oradea, candidat Prof. Fesus Ioana Jianina                                                   

2013, IX, 23-24- Concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante AMGD Cluj-Napoca, Membru în comisie