Naiuri

Hornbeam Panpipe for children 18 tubes

Price: 650 €
COMANDA

HORNBEAM ALTO PANPIPE FOR CHILDREN 18 TUBES, G1-C3

ADVANTAGES:

OFFER-Panpipe + Book

Professional Panpipe

My Pan flutes tuning is not done on any previously known principle (with beeswax, adjustable piston, etc..). Each tube has inside a cork stick, about 20 mm long, rounded at both ends. On both ends of the stick cork  are two plastic pieces, each about 1 mm thick,  also rounded. The diameter of the cork stick of course depends on the diameter of the tube. The Panflutes' tubes are open at both ends. More the tube length is decreased, more decreases the diameter at the top. For example, on a 20 tubes Panflute, the first tube, (A from low octave) has a diameter of 15 mm, and the last tube (fa # 2) has a diameter of 11 mm. The bottom of the tube is also open, but the lower diameter of all the tubes is the same, about 5 mm. The cork is inserted through the top of the tube, and between the cork and the end of tube remains a little space that allows the tunning of the tube. The tuning is achieved with a  wooden or metal rod, thicker at the top. For the sound to reach up the  rod is inserted through the bottom of the tube, and with a hammer, the cork is moved to the desired height. The same procedure is used for lowering the sound, the rod being inserted through the top of the tube. The tuning has the advantage that it is quick and easy to achieve, being the best at that moment.

 

NAI ALTO DIN FRASIN, 18 DE TUBURI, G1-C3

AVANTAJE:

OFERTA-Nai + Carte

Nai profesional

Acordajul naiurilor mele  nu este făcut pe baza nici unui principiu cunoscut anterior(cu ceara de albine, piston reglabil, etc.) . Fiecare tub are în interior un dop de plută de cca. 20 mm lungime, rotunjit la ambele capete. Pe ambele extremităţi ale dopului de plută se lipesc două bucăţele de plastic, având 1 mm grosime fiecare, de asemenea rotunjite. Diametrul dopului de plută variază bineînţeles în funcţie de diametrul interior al tubului respectiv. Tuburile naiului sunt deschise la ambele capete. Cu cât lungimea tuburilor se micşorează (de la grav spre acut), cu atât diametrul descreşte în partea superioară. De exemplu, la naiul cu 20 de tuburi, primul tub (nota la din octava mică) are diametrul de 15 mm, iar ultimul tub (fa# 2), are diametrul de 11 mm. Partea inferioară a tuburilor este de asemenea deschisă, dar diametrul inferior este la toate tuburile acelaşi, de cca. 5 mm. Dopul de plută se introduce prin partea superioară a tubului; între dopul de plută şi sălaşul special construit rămâne un spaţiu care permite acordarea tubului respectiv. Acordajul se realizează cu ajutorul unei tije de metal sau din lemn,  mai groasă la extremitatea superioară. Pentru urcarea sunetului, se introduce tija prin partea inferioară a tubului, şi, cu ajutorul unui ciocan, se deplasează dopul de plută până la înălţimea dorită. Acelaşi procedeu se foloseşte şi pentru coborârea sunetului, tija fiind introdusă cu partea mai groasă prin partea superioară a tubului. Acordajul are avantajul că este rapid şi uşor de realizat, fiind cel mai eficace la ora actuală.